Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Statement coronavirus 16 april 2020


Aboma Certificering houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgt daarbij de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de centrale overheid. Wij doen ons uiterste best om de dienstverlening voor onze klanten zo veel mogelijk doorgang te laten vinden.

Aboma Certificering heeft de volgende aanvullende maatregelen getroffen (in ieder geval tot 28 april 2020):

  • Audits die we kunnen uitvoeren, met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM, voeren we graag voor u uit.
  • Daar waar we gebruik kunnen maken van audits op afstand, bijvoorbeeld met behulp van Microsoft Teams of Skype, zullen we dit ook doen. Uw auditor maakt hier graag afspraken over met u.
  • Alleen medewerkers die géén griepverschijnselen hebben, kunnen bij klanten werkzaamheden verrichten.
  • Bij aankomst op locatie melden onze medewerkers zich bij de contactpersoon, zodat u hen kunt informeren over de geldende maatregelen bij u op locatie.
  • Onze medewerkers werken zo veel mogelijk in de buitenlucht of in grote ruimtes en mijden waar mogelijk (direct) contact met mensen (uitgangspunt is minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar).
  • Rapportages worden zo mogelijk niet op locatie bij de klant gemaakt, maar vanuit de auto of thuis.
  • Alle klassikale trainingen en workshops zijn geannuleerd.
  • Op kantoor in Ede is alleen het vaste kantoorpersoneel aanwezig, voor zover zij niet thuis (kunnen) werken.
  • Gezamenlijke interne overleggen waarbij medewerkers fysiek bij elkaar zitten, zijn geannuleerd.

Aboma Certificering benadrukt dat de maatregelen een preventief karakter hebben. Het welzijn van onze medewerkers en klanten, evenals het borgen van de dienstverlening, is daarbij het uitgangspunt. Mochten er nieuwe ontwikkelingen of maatregelen van kracht gaan worden, dan wordt dit statement geactualiseerd.

Duurzaam bouwen aan veiligheid en kwaliteit