Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Soorten certificatie 


Aboma Certificering toetst uw kwaliteits- en/of VGM-beheersysteem en stelt vast of uw bedrijf aan de eisen voor certificatie voldoet. Onze certificatiesystemen: 

Certificering Kwaliteit

 • ISO 9001 (A)
  ISO9001 is een managementsysteem voor kwaliteitsborging van de processen binnen uw organisatie.  
 • CKB (A)
  CKB is een managementsysteem voor kwaliteitsborging voor kabelinfrastructuur- en buizenlegbedrijven. 
 • EFQ
  EFQ is hét kwaliteitskeurmerk voor onderhoudsbedrijven van woningbouwverenigingen. 

Certificering Arbeidsomstandigheden (Arbo)

 • VCA* (A)
  Veiligheidschecklist voor aannemers “een ster” is in principe bedoeld voor bedrijven die zonder onderaannemers werken. 
 • VCA** (A)
  Veiligheidschecklist voor aannemers “twee ster” is in principe bedoeld voor bedrijven die structureel met onderaannemers werken. 
 • VCA-P (A)
  Veiligheidschecklist voor aannemers “petrochemie” is in principe bedoeld voor bedrijven die werkzaam zijn in de petrochemie. 
 • ISO 45001 (A)
  ISO 45001 is een manamagementsysteem voor gezond en veilig werken en is de opvolger van OHSAS 18001. 
 • NEN Veiligheidsladder/Safety Culture Ladder
  De veiligheidsladder is een instrument om veiligheidsbewustzijn te meten, voor bedrijven die willen bouwen aan hun veiligheidscultuur. 
 • TenneT Veiligheidsladder/Safety Culture Ladder
  Een iets ander proces rondom de veiligheidsladder om veiligheidsbewustzijn te meten, specifiek voor bedrijven die werken voor TenneT. 
 • ViA Veiligheidsladder/Safety Culture Ladder
  De Governance Code Veiligheid in de Bouw heeft de Veiligheidsladder geadopteerd bij aanbestedingen. Aangesloten bedrijven kunnen gebruik maken van Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) om hun veiligheidsbewustzijn te meten. 

Certificering Milieu 

 • ISO 14001 (A)
  ISO14001 is het managementsysteem voor borging van uw milieuhuishouding. 
 • CO²-prestatieladder (A)
  CO2 prestatieladder is het instrument dat bedrijven helpt bij het in kaart brengen en reduceren van CO2 uitstoot. 

(A) = Accreditatie 

Ook Aboma Certificering kiest voor kwaliteit en biedt de certificatie aangeduid met een (A) aan onder Accreditatie. Aboma Certificering is geaccrediteerd onder certificatienummer C250 (zie. www.rva.nl).
Duurzaam bouwen aan veiligheid en kwaliteit